te doen en gedaan

te fietsen
te vliegen
te geentijdteverliezen

te stralen
verdwalen
te komthuismetverhalen

te verwonderen
zien
te wordenbewonderd en
gezienengeliefd

Geef een reactie